Friday, November 6, 2015

Juniorova ilustracija 139

Nova ilustracija za Junior je na redu...Umeće korišćenja olovke