Saturday, November 14, 2015

Pjena od mora

Jedan staritet iz Sveta...Biće rima, kada dođe plima