Sunday, December 25, 2016

Rođeni ubica

Novi Svet...Jer sud je sud, a ćud je ćud